Погледнат в профил гръбначният стълб има S-образна форма. Погледнат отзад или отпред обаче гръбначният стълб на човек трябва да е изправен.

Гръбначно изкривяване (сколиоза) наблюдаваме, когато гръбначният стълб е изкривен под S-образна или С-образна форма, погледнат в предно-задна посока.

На какво се дължи появата на сколиоза?

Не е напълно ясна причината, поради която се образува това заболяване и медицината все още работи в тази насока. Все пак лекарите твърдят, че то може да е вродено или придобито.

Придобитата сколиоза може да е следствие от прекарано заболяване (рахит), от претърпяна травма или операция. Друга основна причина е неправилната стойка в училище или на работа, която води до подобно изкривяване.

Какви са симптомите и измененията, които предизвиква сколиозата?

Видима асиметрия на тялото, която се характеризира с един или няколко от следните симптоми – различно ниво на раменете, по-голяма извивка на талията от едната страна, несиметричен гръден кош, наклон на главата на едната страна, оптична измама за различна дължина на краката, което се дължи на извивката на