Е-МАГАЗИН

100% Гаранция

ВИП ЗОНА

Само за ценители

Разстройства от аутистичния спектър и хомеопатия

4964_660_370

Разстройствата на детското развитие включват всички психически и физически нарушения, които са настъпили преди 18-годишна възраст, продължили са във времето, водят до забавяне или затруднения във физическото, когнитивното, социалното, емоционалното или поведенческото развитие на децата и по някакъв начин възпрепятстват самостоятелното им обслужване.

Пример за такива разстройства са умственото изоставане, разстройствата от аутистичния спектър, разстройствата на ученето, хиперкинетичното разстройство с дефицит на вниманието (ADHD).

Первазивните разстройства включват аутизъм, атипичен аутизъм, РЕТ синдром и Аспергер синдром.

Аутизмът е разстройство, характеризиращо се с нарушено социално функциониране и комуникация и наличието на стереотипно/повтарящо се поведение, интереси и дейности. Наблюдават се функционални нарушения, включващи социалното взаимодействие, комуникацията, речта и поведението, както и в когнитивните способности и емоционалния процес.

 Етиологията му е неясна, продължава през целия живот и може да се съчетае с епилепсия, парасомнии, гастроинтестинални и митохондриални болести.

Разстройствата от аутистичния спектър включват:

 • Детски аутизъм
 • Атипичен аутизъм
 • Рет синдром
 • Друго Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения
 • Синдром на Аспергер
 • Генерализирано разстройство на развитието, неуточнено.

Честотата на тези разстройства нараства с бързи темпове: 1 на 10 000 деца през 1995 г., 1 на 150 деца през 2010 г., 1 на 58 деца през 2015 г. и 1 на всеки 48 деца през 2016 г. (по данни на Autism Society of America).

Симптомите на аутизма включват:

 • Нарушения в изразяването / езика и комуникацията:
 • липса на очен контакт и неадекватни жестове при социален контакт
 • неспособност за създаване на контакти и приятелства с деца от същата възраст
 • липса на адекватна (емоционална и социална) реакция към чувствата на другите
 • Нарушения в социалните взаимоотношения  / привързаност:
 • забавяне или липса на развитие на говоримия език, който не е придружен от опит да се компенсира с жестове или мимики
 • невъзможност за водене и поддържане на разговор
 • стереотипна / повтаряща се употреба на особен език, или т.нар. официален език, (използване на собствени думи или изрази)
 • липса на спонтанност и въображение
 • Стереотипно поведение:
 • необичайно внимание към един / няколко дейности, ограничен или прекалено интензивен интерес към тях
 • натрапчиво придържане към специфични, нефункционални действия (игри, ритуали) • стереотипни/повтарящи се движения (на ръцете, клатене, др.)
 • прекомерно обвързване към нефункционални играчки, предмети.

 

Предупредителни сигнали за аутистично разстройство:

До 6 месечна възраст:

 • Оскъдна мимика
 • Сериозен/безразличен лицев израз
 • Липса на социална усмивка
 • Липсва зрителен контакт

До 12 месечна възраст:

 • Не издава звуци като емоционална реакция при контакт
 • Липсват жестове, сочене с пръст
 • Липсва съсредоточаване върху обект

До 16 месечна възраст:

 • Липсват единични думи
 • Не реагира при повикване по име

До 24 месечна възраст:

 • Няма спонтанни/комуникативни изречения от две думи
 • Ехолалия

 

Етиология Една от хипотезите за етиологията на аутизма предполага акумулация на различни нокси върху чувствителен геном:

 • Ваксини
 • Токсини, хранителен интолеранс, дисбиози
 • Медикация
 • Дефицити – микроелементи, витамини, нутриенти
 • Други болести (оксидативен стрес, инфекции, алергии, автоимунни)
 • Перинатален статус на майката и детето

Друга теория свързва възникването на аутизма с т.нар. екстремен мъжки мозък (extreme male brain theory, EMB). Аутизмът е по-чест сред мъжете: мъже/ жени: 4/1. Савант аутистите (аспита), които имат изключителни умения в някоя област (музика, математика, техника) са 100% мъже. Момичетата по принцип имат значително по-чест очен контакт от момчетата, силна емпатия, емоция, съчувствие, съпреживяване и много по-силен интерес към социалните игри и контакти (помагане вкъщи, игри с кукли, комуникации и др.).

Момчетата предпочитат игри с камиони, механични играчки, оръжия, строителни, логически игри и имат слаба емпатия към другите.

При момчетата има в поголяма степен егоизъм и безразличие, както и по-лоши социални умения. В зряла възраст момичетата много по-често работят в социалния сектор (сестри, учителки, социални работници), а момчетата по-често стават математици, физици, техници и инженери. Може би това е отражение на социума, израз на полови и ролеви стереотипи?

Експеримент, проведен през 2005 г. от Baron-Cohen, S., и Belmonte, M. обаче показва, че мъжките маймунки предпочитат да играят с камиончета, женските – с кукли.

Основните психологични характеристики, отличаващи двата пола са емпатия и систематизация (техническото мислене). Момичета имат висока емпатия и по-ниска систематизация, а момчетата имат ниска емпатичност и висока систематичност. Аутизмът като „екстремен мъжки мозък“ (EMB), представлява екстремно ниска емпатия (липса на социални контакти и разбиране на околните) и екстремно висока систематизация (стереотипни и силни интереси към определени дейности).  Тази разлики в двата пола виждаме и при подбора на медикаменти за чувствителен тип в хомеопатията.

Има медикаменти за чувствителен тип, които определяме като емпатични (женски): Pulsatilla, Ignatia amara, Natrum muriaticum, Platina, Staphysagria, Actaea racemosa, Lachesis mutus, Sepia officinalis и такива, които определяме по-скоро като систематични (мъжки) медикаменти: Sulfur, Nux vomica, Lycopodium clavatum, Calcarea carbonica, Arsenicum album, Aurum metallicum, Kalium carbonicum, Causticum, Medorrhinum.

 

Терапия Конвенционалният подход включва рехабилитационни мерки (психолог, логопед, кинезитерапия, мануална, ерготерапия, поведенческа терапия) и медикация. Използваните медикаменти са от групата на антипсихотиците – Olanzapine при поведенчески проблеми и агресия, Risperidone при налудности и свръхвъзбудимост, Fluoxetine (Prozac) и Sertraline (Zoloft) при депресия и обсесивно – компулсивно разстройство.

Методът на Роберто Моралес се базира на елиминирането на храни с оцветители,  консерванти, подсладители и т.н., захарта и захарните изделия, храните с глутен и казеин, тези, към които има положителни резултати за алергии, източниците на тежки метали в средата на детето, маите с антимикотични агенти. Препоръчва се добавянето на пробиотици (доброкачествени бактерии) ако пробата за органични киселини покаже нуждата от тях, на витамини, както и мастни киселини, Омега 3, Омега 6, Омега 9, олио от сьомга.

Препоръчват се още хелиране и хипотерапия (конна езда). CEASE Therapy е биомедицински подход, който включва: детоксикация (дрениране и елиминаране на субстации), диетотерапия, ортомолекуларна терапия (добавки, суплементи), хомеопатия, хипотерапия и др.

 

 

 Хомеопатична терапия

Множество медикаменти могат да дойдат в съображение при терапия на пациентите с аутизъм. Ще бъдат разгледани най-често използваните от тях:

Agaricus muscarius

 • Пее, говори, но не комуникира.
 • Безразличен, незаинтересован, вика и мърмори, римува и пророкува
 • След гърч заспива
 • Главата е в постоянно движение
 • Четенето е трудно
 • Физически и психически неадекватен, несръчен
 • Ниска интелигентност (Baryta carbonica)
 • Фамилност за генетични аномалии, алкохолизъм, шизофрения (Luesinum, Medorrhinum)
 • Последици от перинатална хипоксемична енцефалопатия
 • Деца с малформации на черепа и ЦНС
 • Тикове, спазми, миоклонии (Cuprum metallicum, Stramonium, Tarentula hispana)
 • Автоматизми, компулсии
 • Заекване, тикова болест
 • Несигурност при ходене, непохватност
 • Възбуда, еуфория, некоординирани движения

 

 Luesinum

 • Упорит, обсесивен, с компулсивни тенденции, може да е интелигентен и талантлив
 • Проблеми със съня (инсомния)
 • Хиперактивен
 • Студен психопат
 • Лесно се пристрастява към стереотипи и субстанции

 

Cuprum metallicum

 • Напрегнато дете, раздразнително и дори злобно
 • Не обича да бъде докосван, прегръщан или дори приближаван
 • Агресивен към родителите си
 • Обсесивен, ригиден и напрегнат
 • Има тикове и ритмично удря главата си

 

Thuya occidentalis

 • Презумпция за увреждане от ваксинация
 • Фикс идеи – като че ли душата е отделена от тялото
 • „Емоционална дебилност“

 

Baryta carbonica

 • Ментална ретардация – закъсняване на всички умения (Calcarea carbonica)
 • Липса на абстрактно мислене (Bufo, Luesinum, Mercurius solubilis)
 • Затлъстяване или измършавяване с булимия
 • Голям корем, тънки крака (Silicea)
 • Нанизъм, ниско окосмяване, хирзутизъм
 • Дебел, груб и немодулиран глас
 • Бедна мимика, масковидно лице
 • Несръчност, лоша координация (Causticum)
 • Патологичен страх от непознати
 • Екстремна срамежливост (Ambra grisea)
 • Магарешки инат (Silicea)

Дистимия

 • Страх от всякакви промени (Lycopodium clavatum)
 • Силна привързаност към майката (Pulsatilla)
 • Инфантилизъм и регрес в поведението (Pulsatilla, Ignatia amara, Agaricus muscarius)
 • Пика (Calcarea carbonica), трихофагия

 

Causticum

 • Психомоторен регрес или ретардация (Baryta carbonica)
 • Лоша координация, спастицитет
 • Проблемно прохождане (Calcarea carbonica)
 • Чести падания, инциденти
 • Restless legs syndrome (Zincum metallicum)
 • Нощни миоклонии, страх от тъмнина
 • Тикова болест, заекване (Agaricus muscarius)
 • Енуреза на първия сън (Sepia officinalis)
 • Енкопреза, запек
 • Психичната картина се оформя в училищна възраст
 • Патологично състрадание, тъга, мъка от безсилие
 • Лоша социална преценка на емоционална база (бунтове, протести)
 • Хиперкритичност към всички (Lycopodium clavatum, Arsenicum album), хейтър
 • Соматизация на стрес от състрадание
 • Ненасилие на злото
 • Стриктни вегетарианци – „горкото прасенце“
 • Специалист по всичко, взезнайко, дава съвети на всички
 • Склонен към спорове и кавги „по принцип“
 • Всички идеи и действия имат бенигнен, но незадължителен проспективен характер

 

Kalium bromatum

 • Дебилност с хиперкинетично поведение (Rana bufo, Medorrhinum)
 • Тикове, гримасничене, заекване (Agaricus muscarius, Causticum, Cina)
 • Хиперактивен синдром при деца с непрекъснато движение на ръцете (Agaricus muscarius, Aranea diadema)
 • Парасомнии – павор ноктурнус, бруксизъм, халюцинации, сомнабулизъм, кошмари, конфузионни събуждания, енуреза (Stramonium, Aconitum napellus, Belladonna, Arsenicum album)
 • Сексуална възбуда у тийнейджъри с ексцесивна мастурбация (Staphysagria)

 

 Rana bufo

 • Пикничен хабитус, обезитас (Calcarea carbonica)
 • Малформативни стигми (Calcarea fluorica)
 • Дебилно изражение (Baryta carbonica)
 • Наследствени и вродени заболявания с прояви на умствено изоставане и хиперактивно поведение (Agaricus muscarius, Baryta carbonica, Hyosciamus niger)
 • Епилепсия у дебилни деца (Artemisia vulgaris)
 • Склонност към ракови заболявания (Hydrastis canadensis, Conium maculatum)
 • Лимфангит, пемфигоид (Ranunculus bulbosus)
 • Сънна апнея (Opium, Baryta carbonica)
 • Различна степен на дебилност до имбецилност

– агресивност, хапане, викове, гневни изблици

 • Неконтролирани сексуални импулси, ReGS (restless genital syndrome), persistent genital arousal disorder (PGAD), мастурбация на обществени места

 

Според Paul Herscu има четирите основни медикамента за аутизъм и това са Baryta carbonica, Silicea, Thuya occidentalis и Plumbum metallicum.

Barvalia определя основните проблеми при разстройствата от аутистичния спектър в няколко групи:

 • Сензорни (допир, слух, зрение, вкус, обоняние)
 • Кинетични (хиперактивност, гърчове, агресия, деструкция)
 • Регресивни (мислене, реч, енуреза, сексуални аберации)
 • Настроение (страхове, потиснатост, еуфория, амбивалентност)
 • Каузалност (ваксина, инфекция, медикация, емоционална травма)

Медикаменти, които той предлага за терапията им включват:

За сензориума (възприятията) – Borax, Stramonium, Nux vomica, China rubra.

За емпатия (съпреживяване, приобщаване) – Phosphorus, Lycopodium clavatum, Luesinum.

За регресия (енуреза, енкопреза, пика, мастурбация) – Hyoscyamus niger, Bufo rana, Baryta carbonica

За хиперактивност (кинетични медикаменти) – Tarentula hispana, Stramonium, Tuberculinum, Medorrhinum, Nux vomica.

Изследване на ефекта на хомеопатичната терапия при нарушения от аутистичния спектър, публикувано в International Journal of High Dilution Research, 2008 (Geórgia Regina Macedo de Menezes Fonseca, et al. „Effect of homeopathic medication on the cognitive and motor performance of autistic children (Pilot study)“, показва позитивен ефект в моторната, когнитивната и поведенческата сфера. Ефектът е по-добър при ранно започване на лечението. Използваните медикаменти включват: Stramonium, Natrum muriaticum, Arnica montana, Arsenicum album.

Д-р Слави Филчев

 

 

 

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Scroll Up