Е-МАГАЗИН

100% Гаранция

ВИП ЗОНА

Само за ценители

Предменструални оплаквания и хомеопатия

Предменструалният синдром настъпва през лу-

теалната фаза. Придружен е от симптоми като на-

прежение в гърдите и нервно-психични смущения.

Възможна е появата също на множество хранос-

милателни, дерматологични и по-специално на

УНГ симптоми.

• 75 % от жените страдат от предменструален син-

дром. Този синдром има генитални, храносми-

лателни, неврологични, психични и много други

проявления. Понякога е причина за прекомерно

голям прием на психотропни медикаменти или

такива с антиедематозно действие и др.

• Хомеопатията позволява прилагането на лесна

терапия като се вземат предвид всички сим-

птоми при жените преди менструация.

• Най-често наблюдаваният синдром е този от хи-

перестрогенен тип.

Той е резултат от повишената чувствителността

към естрогени, циркулиращи в кръвта.

1. ПРИНОСЪТ НА ХОМЕОПАТИЯТА

• Хомеопатичните медикаменти могат да въздей-

стват върху много симптоми, свързани с пред-

менструалния синдром. Липсата на нежелани

странични реакции привлича интереса на жените,

които не желаят да приемат естропрогестативни

препарати за контрацепция и тези, при които

предменструалния синдром се е появил отново

след раждане или с настъпване на менопаузата.

• Хомеопатичната терапия най-често прибягва до

многократно разредени хормони, които регу-

лират чувствителността на пациентката при

цикличните изменения в нивата на хормоните.

• Това е доказателство за факта, че хомеопатията

лекува една особена чувствителност, а не коли-

чествено разстройство.

• Тази терапия съблюдава физиологията на па-

циентките и равновесието в техния организъм.

Освен това оказва благоприятно въздействие

върху общото им състояние.

2. НАШИТЕ СЪВЕТИ

• За да бъде ефективно хомеопатичното лечение

трябва да продължи най-малко в течение на три

менструални цикъла. Особено важно е да се за-

почне в подходящия момент на цикъла.

• Идеалният момент е два дни преди появата на

смущенията т.е. в момента на пика в нивата на

естрогена.

• Не всички предменструални синдроми са единствено от хиперестрогенен тип. В синдрома

участва и индивидуалният терен на пациентката.

В много случаи, обаче, клиничната картина по-

скоро е свързана с наличието на хиперестроге-

нен фон.

В настоящата статия представяме възможнос-

тите на хомеопатията за лечение на стриктно хи-

перестрогенните синдроми т.е.:

• Тези, които настъпват в момент на най-високи

пикови нива на естрогена.

• Тези, които включват системно симптоми, свър-

зани с млечните жлези и поне още два симптома

от триадата: невропсихични симптоми, гени-

тални симптоми и болка.

Лечението на тези предменструални синдроми

е широко доминирано от медикамента Folliculinum, подкрепен от медикаменти с локално

действие.

В други случаи сe прилагат било хормони (Progesteronum: лутеална недостатъчност), било специ-

фично теренно лечение (Lachesis, Pulsatilla. Natrum mur., etc.)

3. НАБОР ОТ СРЕДСТВА

Folliculinum 15 CH

• По една доза на 8-мия и 20-тия ден от цикъла.

• Поява на мастодинии с подуване и болки в гърдите.

• Увеличение на теглото с няколко килограма

преди менструация.

• Промени в настроението: агресивност, раздраз-

нителност.

• В някои случаи хиперестрогенeмията се опред-

еля като относителна, защото е свързана с луте-

ална недостатъчност.

В тези случаи се асоциира с:

Progesteronum 5 CH

• 5 гранули на 16-тия и 25-тия ден от цикъла.

Този медикамент се използва при лутеална не-

достатъчност.

Медикаменти, показани при преобладаване

на някои симптоми

– ЦЕФАЛГИИ И МЕНСТРУАЛНИ МИГРЕНИ

Cyclamen 9 CH

• По 5 гранули два пъти дневно от появата на сим-

птомите или системно от 16-тия ден на цикъла.

• Офталмични мигрени, цефалгия, придружена

със световъртеж, диспепсия и непоносимост

към мазни храни.

N.B.Този медикамент е подходящ също за лечение на мигрени,

настъпващи в един или друг момент от живота на мъжа или

жената.

– СИМПТОМИ, СВЪРЗАНИ С МЛЕЧНИТЕ ЖЛЕЗИ

Lac caninum 9 CH

• По 5 гранули два пъти дневно от момента на

поява на симптомите или системно от 16-тия

ден на менструацията.

• Силна мастодиния. Гърдите са силно болезнени,

подути, чувствителни и към най-малкото движе-

ние.

Phytolacca 9 CH

• По 5 гранули два пъти дневно от момента на

поява на симптомите или системно от 16-тия ден

на цикъла.

• Мастодинии при жени с болезнени фиброаде-

номи.

Actaea racemosa 15 CH

• Два пъти дневно като се започне два или три

дни преди появата на менструацията.

• Мастодиния главно на лявата гърда.

• Мускулни контракции в тила.

• Болки в гърба с чувствителност при натиск

върху костните апофизи.

• Окципитално главоболие, ирадииращо към

очите.

• Възбуда, придружена с приказливост, която

може да се редува с другите физични прояви.

– НЕРВНО ПСИХИЧНИ СИМПТОМИ

Ignatia amara 15 CH

• По 5 гранули от един до четири пъти дневно в

зависимост от интензитета на симптомите.

• Тревожност с усещане за „топка в гърлото“, те-

жест, епигастрален дискомфорт, променливо

настроение.

Nux vomica 15 CH

• По 5 гранули преди лягане от 16-тия ден на ци-

къла.

• Промени в настроението, придружени от авто-

ритаризъм, гняв, раздразнителност без плач,

констипация, епигастралгия и рефлукс при па-

циентки, които с удоволствие приемат раз-

лични възбуждащи средства (чай, кафе, цигари

и т.н.) в контекста на лична и професионална

преумора.

4. В ПРАКТИКАТА

Пациентка на 28 години идва на консултация

по повод предменструален синдром, настъпващ

5 дни преди менструация с менструални цефал-

гии, понякога придружени от световъртеж и реф-

лукс след прием дори и на не особено мазни

храни.

qЛечение

• Folliculinum 15 CH, по една доза на 8-мия и 20-

тия ден на цикъла

• Cyclamen 9 CH, по 5 гранули два пъти дневно от

16-тия ден на цикъла

Млада жена на 32 години се оплаква от пред-

менструален синдром с промени в настроението,

подчертана раздразнителност, чести гневни из-

блици и прояви на нетърпимост както в семей-

ството, така и в работата. В тези случаи пациен-

тката употребява кафе, повече от обичайното, и се

оплаква от киселини в стомаха.

qЛечение

• Folliculinum 15 CH, по една доза на 8-мия и 20-

тия ден на цикъла

• Nux vomica 15 CH, по 5 гранули дневно от 16-тия

ден на цикъла

Млада жена на 26 години идва на консултация

по повод предменструален синдром с преобла-даващи симптоми в млечните жлези: пациентката

се оплаква от силна мастодиния. Пациентката е

под наблюдение поради наличие на фиброаде-

ном.

qЛечение

• Folliculinum 15 CH, по една доза на 8-мия и 20-

тия ден на цикъла.

• Progesteronum 5 CH, по 5 гранули дневно през

ден от 16-тия до 25-тия ден на цикъла.

• Phytolacca 9 CH, по 5 гранули два пъти дневно

от 16-тия ден на цикъла.

Пациентка на 30 години със симптоми за пред-

менструален синдром, настъпващ 10 дни преди на-

чалото на менструацията се оплаква от силна мас-

тодиния, подуване на гърдите и необходимост да

носи сутиен дори през нощта, покачване на тег-

лото с около два килограма, тревожност с промени

в настроението.

qЛечение

• Folliculinum 15 CH, по една доза на 8-мия и 20-

тия ден на цикъла.

• Progesteronum 5 CH, по 5 гранули дневно от 16-

тия до 25-тия ден на цикъла.

• Lac caninum 9 CH, по 5 гранули два пъти дневно

от 16-тия ден на цикъла

• Ignatia amara 15 CH, по 5 гранули, при необхо-

димост, до четири приема дневно.

 1. Avatar
  Румяна Божинова

  Колко гранули са една доза от Folliculinum 15 CH ?
  Мо же ли да се приема заедно с TRI_REGOL?

  1. Mario Janakiev

   5 гран. е дозата. Съвместими са с други медикаменти.


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 2. Здравейте, занимавате ли се с репродуктивни проблеми? И ако да кога да си запиша час?

  1. Mario Janakiev

   Здравейте,
   Зависи от конкретния проблем.


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 3. Ренета

  Здравейте,искам да попитам за конкретните симптоми,постоянно задържане на вода надолу от кръста и увеличаване на теглото преди цикъл,породени от естрогенов излишък.Фоликулинум или Прогестерониум е по добрия вариант за прием.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Ренета,
   Най-добре е комбинацията от :
   –Цикламен 15 сн – 5 гран.
   –Фоликулинум 15 сн -5гран.
   –Натриум сулфурикум 9 сн – 3 пъти по 5 гран.


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 4. Ренета

  Здравейте,благодаря за отговора.Това ежедневни дози за прием ли са или за някакъв период от менструалния цикъл?

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Ренета,
   Препаратите се приемат ежедневно.


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 5. Диана

  Здравейте, на 42г.съм и от 4-5м.имам нередовен цикъл, заксънява с 10-15 дни или идва по-рано. Изследвах Прогестерон на 22ден и има стойност 3,52. Гинеколог ми назначи Дуфастон терапия, който взех само 1м. Започнах прием на таблети Муунбаланс на Аквасорс вече 4ти месец. Имам следните странични оплаквания – нощно изпотяване /не всяка нощ/, по-голяма разсеяаност, раздразнителност, напрегнатост в гърдите и болезненост на самите зърна, трудно съсредоточаване.
  Моля за съвет и терапия с хомеопатия…и други методи…хранителен режим, крем с прогестерон, други.
  Благодаря ви!

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Диана,
   Започнете да приемате Лахезис 15 сн – 2 пъти по 5 гран.
   След 15 дни е добре да се свържим индивидуално за изготвяне на програма.


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

   1. Юлия Георгиева

    Здравейте! На 50 г. съм и от една година нямам цикъл. Моля за съвет за подходяща терапия. Имам всички оплаквания, свързани с менопаузата – вълни, повишето тегло, задържане на вода, разсеяност, раздразнителност…

    1. Mario Janakiev

     Здравейте Юлия,
     Препоръчвам Ви :
     – Лахезис 15 сн – 5 гран. на ден
     – Апис мелифика 15 сн – 3 пъти по 5 гран.


     Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 6. Ц.Ангелова

  Здравейте,дъщеря ми е на 16г и цикала й дойде преди 5г.-първите дни доста болезнен и обилен.Но от няколко месеца нещата се промениха-точно около дните на овулация има само по 1 ден сутрешно гадене и повръщане.Цикълът вече не е толкова болезнен.Какво бихте ме посъветвали? Благодаря предварително!
  И също така искам да Ви благодаря-след консултация с Вас малката ми дъщеря престана да се напикава/Здравейте, имам дъщеря на 4 години и 3 месеца, свалихме памперса на 2 години и половина и рядко се изпускаше нощно време и то само когато е хремава. Общителна е, засмяна, супер контактна, обича да общува с деца и ние си мислехме че много ще й хареса в детската градина. Месец септември тръгна на градина и 2 седмици всичко беше супер – ходеше с голямо удоволствие, но там се случи нещо на 15 ден и тя категорично отказа да ходи. Водихме я и сутрин се разделяхме със страхотен рев, тогава от време на време започна да се изпуска на обяд в детската градина, а после и нощно време. Първо реших, че е настинала, направих всякакви изследвания (кръв, урина, кръвна захар – всичко е наред), консултирах се с педиатъра и той ми каза че е на психологическа основа и ще премине. И до ден днешен предпочита да си стои вкъщи с мен, отделно щом тръгне на градина на третия ден е болна, изкара варицела около Нова година, капризна е що се отнася до храна. Спи с памперс, не всяка нощ се напишква, има дни, в които памперсът е сух. Давала съм й ЕКВИЗЕТУМ ХИЕМАЛЕ 5 СН по 5 гранули сутрин и вечер и проблемът беше отшумял. След варицелата я пазех много от контакти с болни, но миналата седмица прихвана някакъв вирус с хрема и кашлица и пак се изпуска. Какво бихте ме посъветвали? Благодаря предварително!
  Отговор

  Mario Janakiev казва:
  09/02/2016 в 07:10

  Здравейте г-жа Ангелов,
  Първо трябва да закрепим имунитета на вашето дете.
  Препоръчвам : – Изопренозин сироп и Силицея 15 сн – 5 гран.
  След 15дни продължете със следната схема :
  –Силицея 15 сн – 5 гран. сутрин
  –Желсемиум 15 сн – 5 гран. на обяд
  – Екуизетум хиемале 5 сн – 5 гран. вечер.терапия с хомеопатия

  1. Mario Janakiev

   Здравейте г-жа Ангелова,
   Много се радвам ,че сме помогнали на Вашето дете.
   За каката – няма нищо страшно.
   Просто да приема по 5 гран. сутрин на гладно Пулсатила 15 сн – за 1 месец.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

   1. Цвети Кирилова

    Здравейте!Искам да Ви попитам какво бихте препоръчали за следния проблем:Имам много силно усещаща се овулация-по време на овулация имам болки ,но по-лошото е ,че получавам кървене,което след това продължава в кафяво течение.Предписано ми е фоликулиниум
    5ch.Взимам го на 10 и 20 ден от цикъла.Като допълнение често образувам полипи ,имам и обилен и болезнен цикъл.Какво ще кажете за монопрепарата туя!?Благодаря Ви предварително

    1. Mario Janakiev

     Здравейте Цвети,
     Да, продължете с фоликулинума.
     Започнете приема на Сепия 30 сн – 5 гран. на ден.
     С уважение д-р МАРИО Янакиев


     Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

   2. Денка

    Здравейте, д-р Марио!
    На 46г. съм. От март месец съм с нередовен цикъл. След преглед при гинеколога ми изписа дуфастон и цикъла ми дойде. След това отново нямах цикъл и пак пих дуфастон . Началото на ноември посетих гинеколога отново и тогава ми пусна изследвания на FSH . Резултата е 23.1mUI/ml.
    Изписа ми този път дуфастон по схема.
    При посещение на мамолог се оказа че имам кисти и в двете гърди.
    Молбата ми е да ми препоръчате схема за нормализиране на цикъла и за лечение на костите.
    Хубав ден!

 7. цветелина йорданова

  При високо ФСХ и за успешно забременяване какво препоръчвате.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Цветелина,
   По принцип се препоръчва Фоликулинум 30 сн.
   Но явно ще трябва по-комплексен подход. В хомеопатията има нужда да се определи типа човек, и съответно да се изпише лекарството. То ще подсили ефекта.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 8. Здравейте,при преглед от мамолог на дъщеря ми бяха открити фиброаденоми и доктора предписа Folliculinum 30ch по 10 гранули на 7-я ден от цикъла,в продължение на 6 месеца.Докторът каза,че не трябва да пие хормони тъй като те ще доведат до образуване на нови фиброаденоми.Бяха направени изследвания и се оказа,че на 2 ден от цикъла пролактина е със стойност 1082mlUl и естрадиола е 176 pmol.Беше предписанa и пулсатила 30ch да се пие месец и половина ,два пъти в седмицата-понеделник и четвъртък по 10 гранули. Според Вас правилно ли са предписани хомеопатичните лекарства .Прочетох,че фоликулинум е естрогенен животински хормон,да не би да навреди и да доведе по нови аденоми.Цикълът е доста силен,но е редовен.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Дани,
   Много правилно е изписана хомеопатичната схема.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 9. Здравейте! На 22г. съм и след преглед при мамолог и хормонални изследвания,разчетени от същия, ми беше поставена диагноза мастопатия, а поради високите нива на пролактин 494.25 при референтна горна граница 496, ми беше назначен Folliculinum 30ch, по 10 гранули на 7 ден от м.ц в продължение на 6 месеца. Според вас правилно ли са предписани хомеопатичните лекарства?

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Ива,
   Да, правилно са Ви изписани.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 10. Драгомира

  Здравейте! Дъщеря ми е на 20 години. Откриха и фиброаденом на лявата гърда, който отстраниха. Сега има образувание и на дясната. Има и проблеми с хормоните: естрадиол – 32,79 във фол. фазата; тестостерон – 0,572 и пролактин – 576,53. Изследването е направено на 4-тия ден от цикъла. Лекуващият лекар ни изписа Folliculinum 30. Правилен ли е подхода, тъй като той не е хомеопат, но и други негови пациенти казаха, че често предписва хомеопатия. Знам, че се спазва някаква диета – не се пие кафе, не се пуши, забранен е алкохолът и храна с ментови съставки. Благодаря ви предварително! Ще се радвам, ако ми отговорите дали лечението е правилно.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Драгомира,
   Да ,правилно е лечението, само трябва да се добави хомеопатичен препарат ,който е адекватен на типа човек.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 11. Деница

  Здравейте!На 33 години съм.Преди една година родих близнаци със секцио.Цикълът ми винаги е бил обилен и болезнен,но след раждането е много нередовен.Знам,че в началото е нормално,но вече мина година,а е все така.Това,което най ме мъчи е тежкия ПМС.Около 5 дена преди цикъл започва силно постоянно главоболие,чак ми се гади.Едвам ставам от леглото и трудно заспивам.Имам непостоянни леки болки ниско в корема и кръста.Със започване на кръвотечението главоболието почти изчезва,но се засилва болката в корема.Цикълът е обилен и продължителен.Моля Ви посъветвайте ме какво и колко време да приемам.Благодаря!

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Деница,
   Започнете следната схема :
   –Лахезис 15 сн – 3 пъти по 5 гран.
   –Цикламен 15 сн – по 5 гран.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 12. Мирена Боянова

  Здравейте,
  Интересува ме лекува ли се полип на матката с хомеопатия? Прочетох за Сабина, но не знам как да го приемам… Полипът е много малък и е от скоро.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Мирена,
   Няма убедителни резултати за лечение на полип с хомеопатия.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 13. Ангелина Петкова

  Здравейте д-р Янакиев.Въпроса ми е свързан с мигрената,която имам-при мен не винаги е в точно определен момен,но винаги преди,по време на или след менструация,локализирана е в дясната част на главата,като почва от над дясното око чак до тила,силна е доста,имам чувствителност към светлина и шум и ми се повдига,раздразнението е преди болката да се появи също,цикъла ми е оскъден но продължава 8 дни средно.Родила съм 2 деца по нормален път,след 2 рото започна мигрената.В момента явно заради овулационен период отново ме боли…Кой от тези медикаменти би бил подходящ за мен?Благодаря

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Ангелина,
   започнете с Цикламен 15 сн – по 5 гран. на ден.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 14. Веселина Николова

  Здравейте на 16 години съм и имам хормонален дисбаланс след диета-естрадиол и прогестерон под нормата,имам и косопад и нередовен цикъл кой от тези медикаменти еподходящ за мен? Благодаря!

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Веселина,
   Пулсатила 15 сн – 2 пъти по 5 гран.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 15. Здравейте, д-р Марио Янакиев. Искам да попитам пулсатила пие ли се по време на цикъл и каква е точната схема за регулиране на цикъл, който протича с болки в кръста и корема. Закъсня ми 10 дни. Започнах да пия пулсатила и дойде на втория ден от приема. заедно с нея започнах да пия и масло от вечерна иглика. То пие ли се по време на цикъл. И като цяло каква е схемата за нормализиране на нередовния цикъл. Нямам други оплаквания, на 30 години съм с две деца. Благодаря Ви предварително за отговора!

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Таня,
   Има много схеми, но може да започнете да приемате Пулсатила 15 сн по 5 гран. всеки ден в продължение на 45 дни.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 16. Виктория Ташева

  Здравейте.Искам да попитам при миомен възел как да вземам Фоликулинум и от кой ден от началото на цикъла? Вземам и Миомин, Туя и Лапис аубус – съвместими ли да? Благодаря!

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Виктория,
   Зависи какво е нивото на естрогените.
   Тогава се определя схемата.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 17. Здравейте! На 49 г съм. От 3 г имам кошмарни горещи вълни. На всеки 20 мин. Не мога да спя. Цикълът ми не е спрял окончателно. Какво ще ми препоръчате? И възможно ли е да се възстанови,да бъде редовен? Благодаря

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Силвия,
   Започнете Лахезис 15 сн – 3 пъти по 5 гран.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 18. К.Тикилянова

  Здравейте!
  Страдам от мигрена свързана с цикъла.Преди цикъл имам страхотна тежест в главата,по- често е в ляво и лявото око,като повръщам многократно до безсилие!Не мога да стана от леглото, всичко ме дразни-шум,миризми т. н., а имам малко бебе.
  Ако може да ми помгнете ще съм ви благодарна.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте г-жа К.Тикилянова,
   Започнете да приемате Цикламен 15 сн – 2 пъти по 5 гран. и Ипека 15 сн – 3 пъти по 5 гран.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 19. Н. Тодорова

  Здравейте,
  Страдам от силно безпокойство, имам и панически атаки.
  От няколко месеца симптомите се засилват преди и по време на цикъл. Имам и силно главоболие, тече ми кръв от носа. Този път един ден преди цикъл, преди това на 3-4 ден от цикъла.
  Можете ли да ми помогнете?
  Благодаря предварително.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте г-жа Тодорова,
   Започнете да приемате за един месец :
   –Цикламен 15 сн – 2 пъти по 5 гран.
   –Натриум муриатикум 30 сн – по 5 гран. на ден.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 20. М.Попова

  Здравейте!
  Страдам от главоболие което е свързано с цикъла преди да ми дойде .Изразено със страхотна болка в лявата част на главата и в лявото око,като имам гадене понякога съпроводено с повръщане !Чак не мога да стана от леглото, всичко ме дразни-шум,миризми т.н. На 50 години съм. Виждам че има даден отговор на подобен проблем, но не ми ставя ясно кога да се взима цитираното от вас;(Цикламен 15 сн – 2 пъти по 5 гран.
  –Натриум муриатикум 30 сн – по 5 гран. на ден.) колко време преди появата на цикъла.
  Благодаря Ви предварително.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте,
   Вземайте тази схема един месец без прекъсване и независимо от цикъла.
   След това е добре да се направи хомеопатична схема.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 21. М.Попова

  Благодаря Ви много за бързия отговор,.Ще се свържа с вас задължително.

 22. П. Томова

  Здравейте д-р Марио! Моят проблем е следният: продължителен цикъл, който започва една седмица с черни парчета тъкан… на парцали или съсиреци, напрежение, главоболие , болки в краката, усещане за тежест, след това 4-5 дни много обилен цикъл .. и два три дни отново черни съсиреци.. общо продължава повече от две седмици. Преди два месеца преминах консервативна миомектомия 7 на 8 см. Но ситуацията е без промяна. Така е след раждането на дъщеря ми, повече от 3 години, като преди 5 -6 години също съм правила хормонално лечение на дисменорея с оргаметрил. На 38 г съм. Моля за вашето мнение.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте г-жа Томова,
   Вашият случай изисква по-сериозен разговор.
   Не мога да препоръчам терапия без преглед.
   С уаажение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 23. Здравейте докторе, от около 2 месеца имам болки в едната мишница, които в последствие се прехвърлиха в едната гърда след навлизане в овулация. Дори и след края на овулацията гърдата ми е доста уголемена и болезнена и пареща, даже от време на време и другата ме заболява. Може би имам някакъв хормонален дисбаланс.Менструацията до сега си ми е била редовна, но за предстоящата се притеснявам. Посъветвайте за хомеопатия.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Ива,
   Имам нужда от пълен хорманален тест, и консултация със специалист, който да направи ехография на млечната жлеза.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 24. Ц. Илиева

  Здравейте Др. Янакиев,

  Статията за предменструалния синдром е много интересна, открих доста от моите оплаквания и се надявам, че ще имате съвет и за мен. На 30год съм и имам следните оплаквания: от средата на цикъла до преди да ми дойде тежък запек, много повишен апетит, увеличаване на теглото, раздразнителност, задържане на вода, подуване на корема. Бихте ли ми препоръчали хомеопатия и съответната схема на прием? Предварително благодаря!

  1. Mario Janakiev

   Здравейте г-жа Илиева,
   Да, много жени имат подобни оплаквания.
   Препоръчвам Ви :
   –Цикламен 15 сн – 2 пъти по 5 гран.
   –Натриум сулфурикум 15 сн – 2 пъти по 5 гран.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

   1. Ц. Илиева

    Здравейте др. Янакиев,

    много благодаря за отговора! А дали е възможно вместо посочените от Вас препарати да пия само Folliculinum? В няколко статии четох, че той повлиява добре повечето оплаквания (запек, увеличаване на тегло, задържане на вода, раздразнителност). Ако не – каква е разликата с другите препарати, които сте ми препоръчали? Една доза 5 гранули ли е?

    Предварително Ви благодаря за отговора!

    1. Mario Janakiev

     Здравейте г-жа Илиева,
     За да се приема Фуликулинум са внеобходими изследвания – ниво на естрогени .
     Да дозата е 5 гран.
     С уважение д-р МАРИО Янакиев


     Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 25. Марияна санева

  Здравейте доктор янакиев дъщеря ми е на почти 4 години прави алергично спазми искам да си запиша час за консултация с вас

 26. Здравейте, на 47 години съм и от няколко месеца имам нарушения на цикъла. По рано от 25 ден или забавяне 35 и повече дни, какво мога да пия за да влезе в ритъм

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Софка,
   Добре е да си направите хормонални изследвания, най – вече на нивото на прогестерон и естрогени.
   След това ще коментираме.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 27. Силвия

  Здравейте д-р Янакиев,

  Имам проблем със силно изпотяване през нощта 3-4 дни преди цикъл. Също преди цикъла започват да ме стягат краката и усещам тежест при ходене. След идването на цикъла отшумява тежестта и потенето. От 1 месец имам силен косопад. Преди 4 месеца ме лекуваха с кортикостероиди (пристъп на множествена склероза, която не е сигурна засега). Имам Хашимото за което пия хормони всеки ден от 7-8 години насам.

  Предварително Ви благодаря за отделеното време!

  Поздрави

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Силвия,
   Започнете приема на :
   – Цикламен 15 сн – по 5 гран. на ден.
   – Сулфур 30 сн – по 5 гран. на ден.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 28. Деница

  Здравейте, доктор Янакиев,

  Моля, дайте съвет как да се преборя със засилените ми симптоми на Предменструалния синдром, които се обостриха след раждането на детето ми, което вече е на 2,5 години. Веднага след овулация започват силни болки в гърдите, не толкова чувствителност, колкото болка /особено в дясната – не знам дали има значение/. Започват болки в гърба, тазобедрената област и като цяло обща отпадналост. Понякога избиват и херпеси по устните или генитални. Нямам главоболие и не се чувставм раздразнителна, освен от дискомфорта на различните болежки. Денят, в който периодът е на лице, всички симптоми отшумяват.

  Благодаря Ви за отзивчивостта и голямото сърце!
  С уважение,
  Деница

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Деница,
   За този вид оплакване препоръчвам лахезис 15 сн – 2 пъти по 5 гран. и Бриония 9 сн – 2 пъти по 5 гран.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 29. Деница

  ЗДравейте, доктор Янакиев!

  Колко месеца да ги приемам?

  Благодаря за бързия отговор!
  Прекрасен ден,
  Деница

  1. Mario Janakiev

   Здравейте деница,
   поне два месеца.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 30. Иванова

  Здравейте д-р Янакиев, на 36 години съм. Около седмица пред цикъл имам болка и напрежение в гърдите, много силна раздразнителност, безсъние, сърцебиене. Какво ще ме посъветвате?

  1. Mario Janakiev

   Здравейте г-жа Иванова,
   Това са типични предменструални прояви.
   Препоръчвам Ви :
   – Цикламен 15 сн 2 пъти по 5 гран.
   – Лахезис 15 сн – 2 пъти по 5 гран.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 31. Иванова

  Много ви благодаря за бързият отговор д-р Янакиев! А всеки ден ли трябва да ги приемам и за какъв период от време?

  1. Mario Janakiev

   Здравейте,
   Да всеки ден за един месец.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 32. Петрова

  Здравейте Д-р Янакиев, на 37 години съм с изразен предменстр. синдром- след овулация (14-16ден) болезнени гърди, подути лимфни възли под мишниците, задържане на вода, желание за сладки храни,силно омазняване на кожа и коса, раздразнителност и агресивност, след настъпване на цикъл всички оплаквания отшумяват. Моля за съвет, благодаря предварително!

  1. Mario Janakiev

   Здравейте г-жа Петрова,
   Започнете да приемате тази схема:
   – Лахезис 9 сн – 2 пъти по 5 гран.
   – Цикламен 15 сн – 2 ъпти по 5 гран.
   за месец.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 33. Димитрова

  Здравейте д-р Янакиев,

  дъщеря ми има много нередовен цикъл, пи доста време противозачатъчни, но цикъла не се регулира, на 20г. е. Гинеколожка и предписа Folliculinum 9ch и Luteinum 5ch, да ги пие 6 месеца. Това живоински или синтетични хормони са? Знам, че са разредени, но все пак колко са вредни? Колкото другите /хормонални/ противозачатъчни ли са вредни?

  1. Mario Janakiev

   Здравейте г-жа Димитрова,
   Не се притеснявайте. Това са хомеопатични препарати и не са вредни.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 34. Жилкова

  Здраейте на 38год. съм след второто раждане секцио цикъла ми продължава 15дни. Като 7 дена ми върви нормално и до 15 ден ми зацапва. Доктора иска да ми направи кюретаж, но на мен не ми се иска.Така е вече 4 години. Моля помогнете.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте г-жа Жилкова,
   За да направя точна схема е добре да се направи по-подробен разговор.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 35. Николова

  Здравейте!!!
  На 36 години съм.От една година съм на хормонално заместителна терапия, защото откриха,че съм в менопауза.Само да спомена ,че имам две деца,но искаме със съпруга ми още едно.С хомеопатия би ли ми се подобрило положението? Какво да приемам?
  Моля помогнете ми!
  Благодаря Ви предварително!

  1. Mario Janakiev

   Здравейте г-жа Николова,
   Може да се направи подходяща схема, но се иска по-подробен преглед.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 36. ЗДРАВЕИТЕ НА 45 ГОДИНИ СЪМ ПРЕД МЕНО ПАУЗА ПОЛУЧАВАМ КРАВОИЗЛИВИ ПРАВИХА МИ КЮРТАЖ И ОТ ТОГАВА ПИЯ ПРИМОЛУТ НОРМ СЪС НЕГО СЪМ ДОБРЕ СКОРО МИ ПРЕДПИСАХА ХОМЕОПАТИЧНО FOLLICULINUM15 ПО 10 ГРАНУЛИ ОТ 7 ДЕН НА ЦИКАЛА ТОВА ЩЕ МИ ПОМОГНЕ ЛИ ЗА РЕГОЛИРАНЕ НА ЦИКАЛА НО НЕ РАЗБРАХ ВСЕКИ ДЕН ЛИ ПО 10 ГРАНУЛИ ДА ПРИЕМАМ БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Милка,
   Приемайте Фоликулинум пъпвия месец всеки ден. Добавете и Арника 30 сн – по 5 гран. на ден.
   Очаквайте скоро новия ми сироп д-р Марио Имунобуст, който ще е подходящ за Вас.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

   1. милка

    благодаря ви за консултацията а следващия месец пак така да ги приемам по тази схема КАК МОГА да се свържа със вас .

 37. Мими Георгиева

  Здравейте,
  преди дни ми намериха полип на цервикалния канал на матката. Препоръка на доктора ми е да си направя кюртаж. Обаче аз не желая да се пипа тялото ми по никакъв повод. Чух, за тези хомеопатични средства- Сабина и Folliculinum. Вие какво бихте ми препоръчали? Знам, че няма 100 % сигурност, но все пак ми дайте инфо, кое мога да вземам и как? Много Ви благодаря

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Мими,
   Нямам опит в лечението на полипи на матка с хомеопатия. Няма да мога да ви дам компетентен отговор.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 38. Здравейте!На 39г съм,няколко дни преди цикъл започва главоболие,гадене,световъртеж,нервност понякога до непоносимост и на третия ден мигрена,обилно кръвотечение.Тези симптоми продължават до края на цикъла,около 6-7 дена.Какво бихте ми препоръчали?Благодаря!

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Пепи,
   препоръчвам Ви Цикламен 9 сн – 2 пъти по 5 гран.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 39. Антоанета

  здравейте, д-р Янакиев!
  На 43 години съм, но все още не съм раждала. От скоро преди цикъл имам главоболие в зоната на слепоочието , което дразни дори и зрението ми. Какво бихте ми препоръчали при този ПМС и нещо за поддържане на фертилитет. Благодаря ви!

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Антоанета,
   Започнете да приемате Гелсемиум 15 сн – 3 пъти по 5 гран.
   Скоро ще се появи в сайта нов продукт, който ще има много добър ефект за фертилитета – д-р Марио Имунобуст.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 40. Евгения

  Здравейте,
  на 44 години съм, бихте ли ми обяснили кое е по-добро за мен Фоликулинум 9СН или Фоликулинум 15 СН. Целта е да поддържам фертилността т.к. не съм раждала. Чела съм, че ниските потенции на Фоликулинум стимулират естрогените, но пък Фоликулинум 15 СН е подходящ при болки в гърдите в периода след лутеалната фаза, каквито аз имам.
  Освен това сте писали по-горе да се взима Фоликулинум 15 СН по една доза? Какво ще рече това? По колко гранули?
  Благодаря.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Евгения,
   За Вас е по-подходящ Фоликулинум 15 сн – дозата е 5 гран. на ден.
   Особено добър ефект ще има и сиропът д-р Марио Имунобуст – по 10 мл. на ден.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 41. Даниела

  Здравейте,д-р Янакиев.Въпроса ми не е точно по темата,но бих била благодарна ако ми отговорите. Имам редовен ,но болезнен през 2 ден цикъл и много обилен със съсиреци през третия ден,течението се засилва при най-малкото усилие. Болката намалява дори напълно изчезва,когато течението се засилва. Казаха ми,че е в следствие на хормонален дисбаланс и кисти на яйчниците и ми изписаха противозачатъчни за пореден път,но не ми влияят добре и само объркват нещата допълнително. Възможно ли е да регулирам цикъла с хомеопатия? На 30 г съм. Благодаря предварително.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Даниела,
   Да, може да повлияем с хомеопатия.
   Нека да започнем с тази схема :
   – сироп Д-р Марио Имунобуст – по 10 мл. на ден
   – Лахезис 15 сн – 2 пъти по 5 гран.
   – Цикламен 15 сн – 2 пъти по 5 гран.
   С уважение Д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 42. Даниела

  Благодаря за бързият отговор. Само един уточнителен въпрос.Колко време да продължа схемата и през цялото време или само по време на цикъл. Благодаря .

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Даниела,
   Започнете тази схема поне за един месец. Ако се чувствате по-добре направете още един месец прием.
   С уважение Д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

   1. Здравейте доктор Марио Янакиев!Пия „conium maculatum 9 “ по 5 на ден .На 7 ден пия „foliculinum 30“ по 10 на ден . И от 14 ден пия „progesteronum 15 „до настъпване на цикъла.С цел забременяване . И да попитам от прогестеронума го пия от вчера 14 ден и ми беше много лошо на главата повръщане и пищене в ухото .Извинявам се за безпокойството.Благодаря предварително за отговора 🙂

    1. Здравейте доктор Марио Янакиев!Пия „conium maculatum 9 “ по 5 на ден .На 7 ден пия „foliculinum 30“ по 10 . И от 14 ден пия „progesteronum 15 “ по 5 до настъпване на цикъла.С цел забременяване . И да попитам от прогестеронума го пия от вчера 14 ден и ми беше много лошо на главата повръщане и пищене в ухото .Извинявам се за безпокойството.Благодаря предварително за отговора 🙂

    2. Mario Janakiev

     Здравейте Вяра,
     За да се избегнат тези странични ефекти приемайте Прогестеронум в по-високо разреждане – 30 сн.
     С уважение Д-р МАРИО Янакиев


     Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

     1. Благодаря много. а тази схема ще помогне ли за забременяване 🙂

     2. Mario Janakiev

      Здравейте Вяра,
      тя е добра, но най-важното е да се намери и медикамент за Вашия тип личност.
      Не знам и какви са Ви изследванията
      С уважение Д-рМАРИО Янакиев


      Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 43. Как мога да се свържа и да ви ги покажа Мойте изследвания 🙂 Благодаря от сърце

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Вяра,
   Използвайте опцията с онлайн консултация.
   С уважение Д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 44. Надежда

  Здравейте, на 23 години съм и от близо три месеца нямам цикъл,това се случи след рязка промяна в ритъма ми на живот,сега съм доста активна физически и нивото на тестостерон е започнало да се покачва,също бях подложена на известна доза стрес на работното място, какво трябва да взимам в случая?

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Надежда,
   Първо трябва да преодолеем от последствията на напрежението и стреса.
   Предлагам Ви следната схема за 2 месеца – сироп Д-р Марио Имунобуст – по 10 мл. на ден и Гелсемиум 15 сн – 2 пъти по 5 гран.
   След това ми пишете.
   С уважение Д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 45. Даниела

  Здравейте,имам редовен цикъл,но преди да ми дойде чувствам замаяност,гадене,имам газове и съм подута. Цикълът ми е болезнен и много обилен ,на моменти имам съсиреци и тогава болката и кървенето са най-силни.Не мога да върша нищо,дори и нормални ежедневни дейности,за ходе на работа не мога и да мисля. Ще съм Ви благодарна ако ми препоръчате нещо за облекчаване на проблемите,които имам.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Даниела,
   Нека да започнем терапията с Фоликулинум 15 сн – на 8 ия и 20 ия ден от цикъла.
   Приемайте всеки ден и Цикламен 15 сн – по 5 гран.
   С уважение Д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 46. Здравейте ,на 30 съм след химиотерапия и лъчетерапия,нямам месечен цикъл.Пия Шуслерови соли 2,5,8 .luteinun 5 ch през ден ,progesteronum 5 ch ,pulsatilla i sepia .,но нямам резултат .

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Мими,
   Тук ще имате нужда от по-тесен специалист от мен.
   Аз мога само да Ви препоръчам схема за детоксикация – сироп Д-р Марио Имунобуст и Туя 15 сн – по 5 гран. на ден.
   С уважение Д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 47. Михаела

  Здравейте Д-р Янакиев!От един месец забелязвам,преди идване на цикъла получавам тръпки по тялото,болезнени гърди и сърбеж,раздразнитилност и телесна температура 37 вечер,болка ту в десния ту в левия яйчник,иначе имам хронично възпаление на десния яйчник преди да родя,раждала съм секцио!Какво мога да пия за тези симптоми взех ignatia amara 15ch.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте,
   добре е да си направите изследвания на хормоните- женски полови – естрогени и прогестерон.
   Започнете да приемате сироп Д-р Марио Имунобуст – по 10 мл. на ден и Лахезис 15 сн – по 5 гран. на ден.
   С уважение Д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 48. Здравейте,освен тези симптоми които сте описали аз имам и подуване на корема и глезените,особенно глезените ми е голям проблем.Какво бихте ме посъветвали да пия.Благодаря.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте г-жа Петкова,
   За глезените – Бриония 9 сн – 3 пъти по 5 гран.
   Добър ефект ще има от сиропа Д-р Марио Имунобуст.
   С уважение Д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 49. Ж.Г.Иванова

  Здравейте , д-р Янакиев ! На 45 год. съм.Имам киста на десния яйчник , която с прием на Оргаметрил намаля от 6 на 4. 5 .Лечението проведох октомври месец . Докторката ми махна Оргаметрила , защото вдигах кръвно и се чувствах зле .На 08.11 ми дойде цикълао , оскъден ,кратък о и от 17 .11.пак съм с кървене – слабо , ама кървене .Какво според вас трябва да приемам ?Хубава и спокойна вечер!
  Благодаря !

  1. Mario Janakiev

   Здравейте г-жа Иванова,
   Смятам, че ще трябва да се регулират нивата на хормоните.
   Добър ефект ще има от приложението на Фоликулинум 15 сн – по 5 гран на ден и сиропа Д-р Марио Имунобуст – по 10 мл. на ден.
   Разбира се, редовно трябва да следите състоянието при гинеколог.
   С уважение Д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 50. Савова

  Здравейте, д-р Марио!
  На 44 г. съм от няколко месеца цикълът ми започна да идва със седмица до 10 дена по-рано, като трая 2-3 дена, но е много обилен и със съсиреци. Има болезненост, но търпима. По-неприятна е умората (очевидно и заради по-честата кръвозагуба) и изпотяването през нощта и топлината, която все още не е с характер на вълни. При геникологичен преглед не бяха открити кисти или миоми и предположението е, че има хормонален дисбаланс.
  Може ли да се направи схема с Фоликулинум (и други) и в каква потенция и ритмичност?

  1. Mario Janakiev

   Здравейте г-жа Савова,
   Започнете със сироп Д-р Марио Имунобуст – по 10 мл . на ден – той ще повиши тонуса ви и ще стабилизира кръвните показатели. Приемайте и Сепия 15 сн – по 5 гран. След един месец ще добавим и Фоликулинум.
   С уважение Д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

   1. В. Савова

    Благодаря Ви и за много години, д-р Марио!
    След този месец на прием на сиропа и Сепия 15 какъв да е приемът на Фоликулинум?

    1. Mario Janakiev

     Фоликулинум ще приемате по 5 гран. всеки ден…


     Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

     1. В. Савова

      Благодаря Ви. Потенцията на Фоликулинум е 15, нали?

     2. Mario Janakiev

      Да, Фоликулинум се използва най-често в потенция 15 сн.


      Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 51. Ж.Г . Иванова

  Весили и светли празници , доктор Янакиев !!! Благодаря ви , чувствам се много добре! Не разбрах всеки ден ли трябва да приемам Фоликулинум 15, и по време на цикъл ли?

  1. Mario Janakiev

   Продължете още един месец да го приемате всеки ден, заедно със сиропа Имунобуст.
   С уважение Д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 52. Здравейте!
  На 39г съм. Имам 3 гинекологични интервенции. Премахнати 1 ½ яйчник, 1 тръба.
  След 30та ми година откриха миомен възел 1 см. След 6 години беше станал 8 см. С помощта на билки и гладуване спадна до 3 см. Но последните 3 години цикъла ми стана доста обилен и продължителен. Със изхвърляне на много удебелена маточна лигавица. Изпитвам облекчение когато започне цикъла, но не и от продължителността му. Понякога продължава 4-5 дни, понякога по 9. Без отичането. 2 пъти силни кръвозиливи. Минават без лекарска намеса. Но след това съм силно изтощена и неадекватна. Свалям бързо килограми от стрес. За ден мога да смъкна 2-3кг.
  Студено ми е постоянно. Получавам шум в ушите, дори по време на овулация. Все едно слушам бас-и. Главоболие също в този период. След цикъл също. Когато имам овулация имам силно дърпане в таза, все едно имам закачен конец и някой го дърпа, усещам гъделичкане чак под брадичката. И все едно съм с изсипани черва.
  Раздразнителна съм. Забравям казаното на мига. Натъжавам се също така спонтанно. При стрес силно бумтене в ушите- чак сърбеж. Имам и вагинално течение, което е без мирис, но с жълтеникав цвят. При гинекологичен преглед от онколог не се установиха проблеми с шийката.
  Имам натрапчиви мисли за смърт- моя и на близки, представям си всичко в детайли и това ме стресира още повече. Страх от болести. Хипохондрия на моменти.
  Избягвам хора- познати, колеги, всички ме дразнят. Все искам някъде да се скрия. Да съм сама. Да правя това, което аз искам, а не което искат другите.
  Заспивам трудно, ставам трудно. До обяд съм все едно с махмурлук. След това малко се подобрява положението. Вечер се чувствам най-добре.
  Либидо-слабо. След 30-та година.
  С билките ми бяха изписали Туя сх9. И Туя 15сх-за събота.
  Какво бихте ми препоръчали за намаляване на обилния цикъл и хармонизиране на хормоните?
  Правила съм си хормонални изследвания:
  ЛХ -6,390 (2,12-10,89)
  ФСХ -4,520 (3,85-8,78)
  Пролактин- 24,41 (1,34-24,20)
  Естрадиол-32,00 (27-122)
  Тестостерон-1,27(0,35-2,60)
  ТСХ-2,94 (0,34-5,60)
  ФТ4- 10,66 (7,9-14,4)
  ФТ3- 5,7(3,8-6,0)
  Прогестерон-26,47 (16,4-59)
  (За гинеколога щом е в нормите на лабораторията значи е ок. Без обяснения дали тази стойност е нормална , колко трябва де е и т.н.)

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Рос,
   Започнете да приемате Натриум муриатикум 15 сн – по 5 гран . и Арсеникум албум 30 сн по 5 гран.
   Добре е да направите преглед при хомеопат в кабинет.
   С уважение Д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 53. Здравейте Д-р Марио,
  на 45 години съм и имам много оскъдна менструация.
  Преписаха ми Фоликулинум 5СН по 10 гранули на 8-ми и 18-ти ден от цикъла.
  Както и Прогестеронум 5СН по 5 гранули след 15-ти ден от цикъла за една седмица.
  Фоликулинум в по-ниски потенций стимулира ли женските хормони? Естрадиола ми е 84, а ФСХ ми е 13

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Жени, Правилна е схемата. Добавете и сироп ИмуноБуст – по 10 мл. на ден.
   С уважение Д-р МАРИО Янакие


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 54. Ивана

  Здравейте д-р Янакиев,

  На 41 година съм правя опити за забременяване , при стимулация нямах никакъв отговор на яйчниците. При изследванията на 3 ден от цикъла ФСХ е около 12-13, каква хомеопатична схема да пия за даде резултат, чела съм за фоликулиниум, че повлиява добре. Нямам други доказани проблеми

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Ивана, През първите две седмици след менструация – приемайте Фоликулинум 9 сн – по 5 гран. а през вторите две седмици – Лутеинум 9 сн – по 5 гран.
   Добре е да приемате и сиропа ИмуноБуст – по 10 мл. на ден.
   С уважение Д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 55. Десислава Тотева

  Здравейте д-р Янакиев. На 45 г.съм със 2 миоми около 2-3 см. всяка. Преди цикъл имам болезнени и чувствителни гърди, подуване на корема и задържане на течности. Бихте ли ми предложили хомеопатична терапия за подобряване на състоянието. Благодаря предварително.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Десислава, Започнете да приемате Сепия 15 сн – 2 пъти по 5 гран. и Лахезис 15 сн – 2 пъти по 5 гран. и сироп ИмуноБуст – по 10 мл. на ден.
   С уважение Д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 56. Даниела

  Здравейте,Д-р Марио. След инцидент с физически травми през лятото, цикълът ми спря и последните 6 месеца не ми идва. Имам кисти на яйчниците, които имам от години, те ту изчезваха, ту пак се появаваха,но проблеми с цикъла нямах. Всичките гинеколози ми изписват противозачатъчни, но отклонения с хормоните нямам, освен DHEA-S, който е малко под нормата. Предписаха ми Дуфастон за 10 дни, преди месеци, след който така и не ми дойде цикъла. Какво бихте ми предложили?

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Даниела, Започнете тази схема за 2 месеца:
   –Арника 30 сн – по 5 гран.
   –Фоликулинум 15 сн – 2 пъти по 5 гран.
   сироп ИмуноБуст – по 10 мл. на ден –


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 57. Л. Петрова

  Здравейте, д-р Янакиев! На 58 години съм /менопауза/ и при преглед ми откриха 5 см. киста на десния яйчник. Нямам болки. Прочетох, че хомеопатията в този случай може да помогне. Имам лек хипотиреоидизъм. Пия еутирокс 25 и всичко е в норма. Ще съм много благодарна ако ми предложите терапия с хомеопатия.
  Ползотворен ден!

  1. Mario Janakiev

   Здравейте г-жа Петрова,
   Започнете тази схема:
   – Фоликулинум 15 сн – по 5 гран. сутрин
   –Туя 30 сн – по 5 гран. вечер.
   С уважение Д-р Марио Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

  1. Mario Janakiev

   Да, Г-жа Петрова


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 58. Михаела

  Здравейте, д-р Янакиев! Бихте ли ми казали, моля, какво може да се приема при поставяне на пиърсинг на хрущялната част на ухото, за да се избегнат усложнения? Благодаря!

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Михаела, Непосредствено след поставянето – за няколко дни – антибиотимен крем около дупката – Фуцидин.
   Приемайте за 1 месец Арника 30 сн – по 5 гран.
   С уважение Д-р Марио Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 59. Елеонора

  Здравейте, д-р Янакиев!
  Прочетох внимателно статията, защото страдам от тежък ПМС изразяващ се в силно болезнени гърди. Болката започва веднага след овулацията и става непоносима до започването на цикъла. Страдам и от тежка менструална мигрена изразяваща се в силна болка в едната половина на главата от тила до окото когато е вляво и от тила до слепоочието когато е вдясно. Силно гадене, но рядко повръщам.
  Това започна година и половина след второто раждане и така вече над три години. И двете ми раждания са нормални. Посетила съм куп лекари, които само казват да тежък ПМС ще търпиш не се лекува. Но мигрената е много тежка и ме прави нетрудоспособна. На почти 36 години съм. От прочетеното в статията стигнах до извода, че подходящите препарати за мен са Цикламен и Лак канинум, но не знам в какво разреждане, по колко и как да ги пия? Бих се радвала да ми кажете схема.
  Желая Ви лек ден!

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Елеонора, Направете тази схема за 2 есеца:
   – Цикламен 15 сн – по 5 гран. сутрин
   –Лак канинум 15 сн – по 5 гран. вечер.
   –сироп ИмуноБуст – по 10 мл. на ден, рареден с 10 мл. вода.
   С уважение Д-р Марио Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

   1. Елеонора

    Благодаря Ви д-р Янакиев!
    Дано има положитеен резултат, защото мигрената е жестока, а в допълнение с болезнени гърди 10 дни, плюс напрежение, задух, сърцебиене и прилошаване е меко казано непоносимо. Една сътавка в сиропа ме възпира да го купя, а именно маточина, защото имам непоносимост.

 60. Иванова

  Здравейте,на 45г съм с нередовен цикъл ,който се регулира само с Дуфастон-спра ли го,спира и цикъла.ФСН е около 85,предполага се предменопауза.С кой хом.продукт мога да регулирам цикъл за да е редовен?Преди 4г са ми предписвали Сепия.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте г-жа Иванова,
   Започнете тази схема :
   – Фоликулинум 15 сн – по 5 гран.сутрин
   Сироп ИмуноБуст – по 10 мл. на ден, разтворен с 10 мл. вода.
   С уважение Д-р Марио Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Scroll Up