Е-МАГАЗИН

100% Гаранция

ВИП ЗОНА

Само за ценители

Какво трябва да могат децата от 1 до 3 г. – държавата предлага официален стандарт

49662272657267752 (1)

Правителство публикува Наредба за стандартите за ранно детско развитие, с която се определят стандартите за ранно детско развитие, по които се отглеждат, възпитават, социализират и обучават децата от 10-месечна до 3-годишна възраст в яслените групи в детските градини, се посочва в общите условия на наредбата.

Периодът за ранното детство (1-3 години) е период на интензивно физическо и нервно-психично развитие на детския организъм. Именно в тази възраст се утвърждават някои основни прояви – придвижването, изправеното положение и говорът. Този период се характеризира с интензивно развитие на емоциите и свързването с околната среда, е записано в стратегията.

Нервно-психичното развитие е сложен и продължителен процес, започващ още от първите дни след раждането и продължаващ през цялото детство. Този период е най-интензивен през първите три години от живота на детето, които са решаващи за развититето на неговата психика, за формирането на неговата индивидуалност. Едни от предпоставките за благоприятното развитие на нервно-психичното развитие са стимулиращото въздействие на околната среда, както и високото качество на възпитателното въздействие.

Правителството има за приоритет да инвестира в областта на детското здраве и образованието и то още от най-ранна възраст с ясното съзнание и убеденост, че ранното детско развитие е инвестиция в икономиката и благосъстоянието на нацията, мотивират се авторите.

Област „Здраве, физическо и двигателно развитие“ се основава на разбирането, че потребността от движение е основна за ранните периоди на детството, а нейното удовлетворяване е източник на положителни емоции. Спецификата на тази област е свързана с относително малкият двигателен опит на детето и с някои негови особености като ниска степен на физическа и нервно-психическа устойчивост и издръжливост.

Значим акцент в нея се поставя върху усъвършенстването на естествено-приложните движения – ходене, бягане, катерене, хвърляне, скачане и т. н., по посока овладяване основите на техниката при изпълнението им, тяхното постепенно усложняване и превръщане в елементарни двигателни умения.

Приоритетно за областта е физическото развитие на детето, усъвършенстването на функционалните възможности на неговия организъм, закаляването, овладяването на навици за лична хигиена и самообслужване.

Развитие на детето

Според стандартите в област “Познавателно развитие”дете на една година трябва да може да разпознава различията между познати и непознати лица, на две години детето трябва да може да имитира и повтаря действия и думи на възрастни, а на три – да може да прави разлика между неодушевени и одушевени обекти от един вид.

В област “Личностно-емоционално и социално развитие” – нормално за едногодишно дете е да опознава различни предмети чрез поставяне в устата, да разбира, че името му се отнася само до него и по погледа на родителя може да разбере дали е постъпило правилно. На две години детето трябва да знае името си, да играе с друго дете, да развива по-осъзнати отношения на доверие и сътрудничество с възрастните. На три години детето трябва да може да назовава възрастта си и името си, да изразява с думи и жестове привързаност и обич към родителите, да се съобразява с приети правила на общуване и поведение.

При стандартите за “Езиково и комуникативно развитие” се предвижда едногодишните да могат да дават “целувка”, да правят “здрасти”, както и да опитват да повтарят прости срички, когато възрастният ги произнася бавно и разчленено и да артикулират различни срички като “ма-ма”, “та-та”. На две години детето трябва да има активен речник, който да съдържа няколко десетки думи – съществителни, прилагателни, глаголи, някои местоимения, наречия и частици. На три години детето вече трябва да може да използва прости изречения.

Основната цел на стандартите за ранно детско развитие е да се повиши качеството на грижата и да се осигури стимулираща среда за всички деца.

Мотивите на проекта са в подкрепа на това в ранна възраст да се положат здрави основи, за да може обучението на по-късен етап да е по-ефективно.

Предложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
С проекта на наредба не се въвеждат разпоредби от европейското право./Хасково нет

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Scroll Up