Е-МАГАЗИН

100% Гаранция

ВИП ЗОНА

Само за ценители

Имуностимулация с Природни продукти за сезон 2019/2020 г.

Природните продукти  на  Dr.Mario  – ИмуноКидсИмуноБуст   са  най-доброто  средство  за  повишение  на  имунитета  на  цялото  семейство…

 

 

Какво  представлява  хомопатичния  препарат Инфлуенцинум ?

 

Започваме  да  говорим  все  повече  за  грипната  инфекция.

По  традиция  я  очакваме  в  началото  на  другата  година.

Най-добрият  сценарий  за  нас  е  до  го  посрещнем  в  пълна  имунна  кондиция.

Да,  това  е  трудна  мисия – стресове, други вируси, непълноценна  храна….

Днес  ще  си  поговорим за Инфлуенцинум 15 сн – това  е  хомеопатична  ваксина  срещу  грипните  вируси,  които  очакваме  през  2020  година.

Приема  се  един  път  седмично,  в  продължение  на  2  месеца.

Препоръчвам  ви  го  ………………………….

Очаквайте  скоро  видео  на  тема  – профилактика и терапия  на  грип 2020…

 

 

Препоръки за превенция на грипни инфекции сезон 2019/2020

Европейската лекарствена агенция (ЕМА) публикува препоръки за съдържанието на противогрипните ваксини, които ще се прилагат за превенция на сезонна грипна инфекция за сезона 2019/2020 (1).

Грипът е остра вирусна инфекция, причинена от RNA вируси от сем. Orthomyxoviridae, която се разпространява по въздушно-капков път.

Всяка година в света се регистрират 3-5 милиона случая на тежките форми на грип. В зависимост от вирусната вирулентност по време на грипния сезон, те предизвикват между 250 000 и 500 000 смъртни случаи годишно.

За сезон 2019/2020, тривалентни ваксини (TIVs) трябва да включат следните циркулиращи в момента вирусни щамове:

– А/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-подобен вирус

– А/Канзас/14/2017 (H3N2)-подобен вирус

– В/Colorado/06/2017-подобен вирус (В/Victoria/2/87 линия)

За квадривалентните ваксини (QIVs) с два В грипни вируса, трябва да се добави В/Phuket/3073/2013-подобен вирус. Тези препоръки се отнасят едновременно за производителите на инактивирани и живи атенюирани грипни ваксини.

Съществуват четири типа сезонни грипни вируси (A, B, C и D), като А и В предизвикват сезонни епидемии от заболяването:

– грипен вирус А се класифицира допълнително на подтипове, в зависимост от комбинацията на хемаглутинин (НА) и невраминидаза (NA), които са протеини на повърхността на вируса.

В момента при хора циркулират субтипове А (H1N1) и A (H3N2). Субтипът A (H1N1) се изписва и като A (H1N1)pdm09, тъй като той предизвика пандемията през 2009 и замени циркулиращият до тогава A(H1N1) вирус. Само грипните вируси А могат да предизвикат пандемия.

– грипен вирус В не се класифицира на подтипове, а на отделни линии. Циркулиращите в момента вируси са B/Yamagata или B/Victoria.

– грипен вирус С се среща по-рядко и обикновено предизвиква леки инфекции, поради което не е заплаха за общественото здраве

– грипен вирус D засяга основно добитъка и не предизвиква инфекция и заболяване при хората.

Клинична картина

Сезонният грип се характеризира с внезапно настъпил фебрилитет, кашлица (обикновено суха), главоболие, мускулни и ставни болки, силна отпадналост, сухо гърло и хрема. Обикновено кашлицата е тежка и може да продължи две и повече седмици. Повечето хора се възстановяват от фебрилитета и другите симптоми в рамките на седмица без лекарска помощ.

Грипната инфекция обаче може да предизвика тежко заболяване и фатален изход, особено при високорискови пациенти, при които може да се наложи хоспитализация. В развитите държави, повечето смъртни случаи в резултат на грипна инфекция са сред хора на възраст над 65 години.

Усложненията на грипа включват: ендокардит, миокардит, пневмония, енцефалит, миозит, рабдомиолиза, мултиорганна недостатъчност, сепсис. При хората с исхемична болест на сърцето, грипната инфекция се свързва с повишен риск за остър миокарден инфаркт.

Епидемиология

Всички възрастови групи могат да бъдат инфектирани, но с най-висок риск са:

– бременни жени; деца на възраст <59 месеца; възрастни хора; болни с хронични заболявания (сърдечни, белодробни, бъбречни, метаболитни, нервни, чернодробни или хематологични); индивиди с имуносупресивни състояния (HIV, химиотерапия, кортикостероиди, злокачествени заболявания, дългосрочна терапия с ацетил салицилова киселина при хора <19 години).

– лекарите и здравните специалисти са с висок риск за грипна инфекция, поради повишена експозиция към пациенти и риск за потенциално разпространение на инфекцията към увредени хора.

Трансмисията на заболяването е бърза в места със струпване на много хора, включително в училища и болници. При кашляне и кихане, капки съдържащи вируса могат да се разпространят на разстояние до един метър и да инфектират други хора. Вирусът може да се разпространи чрез контаминирани с вирус ръце, което подчертава значението на личната хигиена.

В страните с умерен климат, сезонните епидемии са обикновено през зимата, докато в тропическите райони грипната инфекция може да се прояви през цялата година. Инкубационният период на заболяването е между един и четири дни (обикновено два дни).

Диагноза

В повечето случаи грипната инфекция се доказва с клинични белези и симптоми. По време на периоди на ниска активност, трябва да се имат предвид и други причинители на респираторни инфекции (риновируси, респираторно синцитиални вируси, парагрипни вируси и аденовируси), които могат да причинят грипоподобни заболявания с трудна диференциална диагноза.

Лабораторното потвърждаване на грипни вируси в гърлени, носни и назофарингеални секрети или трахеален аспират, се извършва чрез директно антигенно установяване, изолация на вируса или установяване на вирусно-специфична РНК чрез транскриптазно-полимеразна верижна реакция (RT-PCR).

Терапия

1. Неусложнен сезонен грип. Пациенти, които не попадат във високорисковите групи, обикновено се повлияват от симптоматично лечение. Ако са симптоматични, те трябва да са в болнични у дома, за да минимализират риска за инфектиране на други хора. Лечението се фокусира върху облекчаване на оплакванията (фебрилитет, хрема, кашлица).

Ако настъпи влошаване на състоянието, пациентите трябва да потърсят лекарска помощ.

На хора, които попадат в рисковите групи за развитие на тежко заболяване или имат усложнения, трябва да се предписват антивирусни медикаменти като допълнение към симптоматичната терапия.

2. Тежко и прогресивно клинично заболяване свързано с доказана грипна инфекция (пневмония, сепсис или влошаване на съществуващо хронично заболяване). В тези случаи е необходимо възможно най-ранното приложение на антивирусни медикаменти:

– невраминидазни инхибитори трябва да се предписват възможно най-рано (в идеалният вариант в рамките на 48 часа от началото на симптомите) за постигане на най-добър терапевтичен ефект. Тези медикаменти могат да се обмислят и при пациенти с по-късно установено заболяване

– продължителността на терапията трябва да е минимум пет дни, но тя може да се удължи до постигане на задоволителен клиничен отговор.

– кортикостероиди не трябва да се прилагат рутинно, освен ако не се налага по други причини (например астма). Имуносупресията е свързана със забавен вирусен клирънс и суперпониране на бактериални или гъбни инфекции.

– не се препоръчват като монотерапия amantadine и rimantadine, тъй като всички циркулиращи грипни вируси са резистентни към тях.

Пре-експозиционна или пост-експозиционна профилактика с антивирусни медикаменти е възможна, но ефективността й зависи от индивидуални фактори, тип на експозицията, рискове свързани с експозицията.

Превенция

Ваксинирането с противогрипни ваксини е най-ефективният метод за превенция на заболяването. Този метод е с доказана безопасност и ефективност през последните 60 години. Тъй като полученият имунитет отзвучава с времето, се препоръчва годишно ваксиниране за протекция срещу грипни инфекции.

Ваксината не винаги може да доведе до 100% превенция на заболяването, но може да намали значително неговата тежест, риска за усложнения и фатален изход. Ваксините са от особена важност за хора, които са с висок риск за усложнения след грип или за хора, които се грижат за тях (2).

СЗО непрекъснато актуализира препоръките за състава на тривалентните ваксини, които са насочени срещу трите най-често циркулиращи типове (два субтипа А и един В). След сезон 2013-2014, е включен четвърти щам (квадривалентна ваксина – QIV).

Квадривалентните ваксини включват втори циркулиращ грипен В вирус в сравнение с TIV, с което се осигурява по-широка протекция. QIVs предлагат особени предимства при два контингента – деца и подрастващи, които са значимо засягани от грипните В вируси, и при хора в напреднала възраст.

На фармацевтичния пазар са налични: инжекционно прилагани пречистени инактивирани (IIVs) и рекомбинантни (RIV4) грипни ваксини, както и жива атенюирана грипна ваксина (LAIV), която се прилага под формата на назален спрей. RIV4 не са одобрени за употреба под 18-годишна възраст.

Съставът на ваксините за съответния грипен сезон се определя от 1998 година насам два пъти годишно (през февруари за Северното полукълбо и през септември за Южното полукълбо). Препоръките са издават девет месеца преди изваждането на ваксините на пазара от техните производители и разпространението им в здравните мрежи.

За превенция на грипна инфекция трябва да се спазват следните мерки:

– редовно миене и подсушаване на ръцете

– добра хигиена: покриване на носа и устата при кашляне и кихане; използване на еднократни кърпички, изполване на защитни маски

– ранно самоизолиране при настъпване на заболяването (повишаване на температура или други симптоми суспектни за грип)

– избягване на близък контакт с болни хора

– избягване докосването на очите, носа и устата.

Ваксинирането е най-ефективната стратегия за превенция и контрол на сезонните грипни инфекции и намаляване на свързаната с тях заболяемост и смъртност, особено при хората с хронични заболявания и при възрастната популация (над 65 години).

Есенни  вируси  разболяват  децата  ни

Thinkstock

 

В  момента  зачестяват  случаите  на  болни  деца,  предимно  ученици  ,  които  са  със  симптоми  кашлица  а   някои  от  тях  са и  с  температура.

Прави  впечатление,  че  въпреки болестта  да  е  от  1-2  дни,  то  при  прегледа  на  белия  дроб  се  утановява  бронхит.

Лекарите  се  изплашват  и  веднага  изписват  антибиотик,  за  да  не  „пропуснат  пневмония“, въпреки,  че  децата  са  в  добро  общо  състояние.

Моето  мнение  е, че  тези  заболявания  са  причинени  от  два  вида  вируси – РСВ /Респираторно сенцитиални/  и  Парагрипни.

За  да  се  предпише  антибиотик,  то  трябва  да  имаме  сериозно  основание  за  това – рентгенография  която  да  е  положително  и  кръвни  изследвания  със  задължителния  с-реактивен  протеин.

Какви  са  основните  изводи?

 • Тези вирусни  инфекции  са  предшественици  на  грипния  вирус  и  може  да  го очакваме  малко  по-рано.
 • Октомври е  златен последен   месец  за  започване  на  имунопрофилактика…

В  момента  зачестяват  случаите  на  болни  деца,  предимно  ученици  ,  които  са  със  симптоми  кашлица  а   някои  от  тях  са и  с  температура.

Прави  впечатление,  че  въпреки болестта  да  е  от  1-2  дни,  то  при  прегледа  на  белия  дроб  се  утановява  бронхит.

Лекарите  се  изплашват  и  веднага  изписват  антибиотик,  за  да  не  „пропуснат  пневмония“, въпреки,  че  децата  са  в  добро  общо  състояние.

Моето  мнение  е, че  тези  заболявания  са  причинени  от  два  вида  вируси – РСВ /Респираторно сенцитиални/  и  Парагрипни.

За  да  се  предпише  антибиотик,  то  трябва  да  имаме  сериозно  основание  за  това – рентгенография  която  да  е  положително  и  кръвни  изследвания  със  задължителния  с-реактивен  протеин.

Какви  са  основните  изводи?

 

 

 

 

 

******************************************************************************************************
Mommy-and-Baby-happy-wallpaper1

Месеците  септември  и  октомври  са  златен  стандарт  за  начало  на  имунопрофилактичните  схеми.

От  дългогодишната  ми  практика  съм  стигнал  до  категоричния  извод,  че  природните  продукти  са  номер  едно  в  тази  предпазна  терапия.  Те  са  безопасни  за  организма  и  в  същото  време  имат  индивидуален  подход.

Нека  да  започнем  с  децата.  Нали  ви  омръзнаха  тези  непрекъснати  кашлици  и  чести  вирусни  инфекции…Изключително  успешно  се  оказа  приложението  на  природния  сироп  Д-р Марио Имунокидс.  Неговата  обичайна  схема  е:

 • През първия месец  се  приема  всеки  ден.
 • През втория и  третия  месец – всеки  ден  ,  без събота  и  неделя.
 • Следва един месец  почивка  и  схемата  се  подновява.

Много  често  са  ме  питали  защо  и  как  трябва  да  се  почива  при  имунопрофилактична  схема.  Отговорът  не  е  толкова  сложен – почивните  дни  дават  възможност  на  имунните  реакции  на  организма  да  заработят  самостоятелно…

Другият  природен  сироп  на  Д-р Марио ИмуноБуст  е  предназначен  за  деца  над  10  години  и  за  възрастни. Той  дава  сила  на  изтощения  организъм,  детоксикира  го  от  агресивни  терапии и   болести .  В  същото  време  регулира  нервните  прояви.

Дозата  на  сиропа  Д-р Марио Имунобуст  е  по  10  мл.  на  ден  и  се  приема  в  същата  схема  като  предния  препарат.

От  тази  година  колекцията  на  имуностимулиращите  препарати  се  допълни  и  с  уникалния  пробиотикът  на Д-р Марио .  Отзивите  след  неговата  употреба  са  отлични. Той  е  широкосепктърен – с най-нужните щамове, активен – в едно саше  има  5 млрд добри бактерии,  и  не на  последно  място  е  създаден тук – в България.

И  да  не  забравяме  и  другите  фактори  за  здрава  имунна  система :

 • Прецизиране на контактите .
 • Рационална и природосъобразна  храна.
 • Спорт и движения.
 • Щадене на нервите.

Бъдете  здравиJ

 

 

 1. Avatar

  Здравейте, Д-р Янакиев. Синът ми (7г.,6мес.) направи тримесечната схема за имуностимулация със сиропа Имунокидс. Ако се разболее в този един месец, определен за почивка, да взима ли от сиропа? И има ли нещо друго, което е необходимо да се прави в този един месец – прием на шуслерови соли или хомеопатия, за да запазим ефекта на проведената имуностимулация?

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Ваня, Не , почивката между курсовете не е 1 месец а 20 дни. Нищо няма да взимате.
   След това започнете отново.
   С уважение Д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 2. Борислава

  Здравейте, д-р Янакиев! Синът ми на 6г от вторник вечер има главоболие – пием вашия сироп 2х5мл. В сряда отново е с главоболие давам нурофен, но казва че продължава да го боли. Няма други оплаквания – няма температура, няма хрема, няма кашлица. Беше прегледан от личният лекар и каза, че всичко е наред – чисти гърди и спокойно гърлото. На какво може да се дължи това главоболие. Какво да давам за главоболие? Благодаря ви предварително!

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Борислава, Най-вероятно главоболието се дължи или на начало на вирусна инфекция.Не е от сиропа. Давайте Инфлуцид 2 пъти по 1 табл. и може еднократно да се дава Нурофен.
   Следете състоянието му при Вашия лекар.
   С уважение Д-р Марио Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 3. Ирена

  Здравейте, Д-р Янакиев! Имам дъщеря на 2г 2м и син на 7 г 3 м. Дъщеря ми започна да посещава детска ясла и често боледува. Късно ли е да се започне приемането на Инфлуенцинум? Този препарат има ли някакви странични ефекти и особености при прием?

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Ирена, Не ,няма странични ефекти. Може да го приема и по-голямото дете – по 5 гран. на седмица. Добавете и сиропа Имунокидс.
   С уважение Д-р Марио Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

   1. Ирена

    Инфлуенцинум 15сн ли да давам по 5 гранули седмично? Мога ли да ги давам наведнъж?

    1. Mario Janakiev

     Да, Инфлуенцинум 15 сн – по 5 гран. един път седмично.


     Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 4. Ивелина

  Здравейте малкия почна ясла и почна да ми боледува постоянно 5дена на яслата и 3/4седмици в нас село път различно ,но още не можем да го оправим вечерно време кашля , началото на декември с хрема 2седмици и 2сед.с кашлица и зъбите в момента са процес на никне , много късно ни избиха,ще помоля за съвет на 06.01 .20г сме напреглед и изследвания

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Ивелина, На каква възраст е деетто.
   Пишете тук за да ви отговоря с конкретна схема.
   С уважение Д-р Марио Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 5. Юлияна

  Здравейте, дъщеря ми е на 2г и вече три месеца приема сиропа Имунокидс. Трябва ли да направим почивка? Посещава детска ясла ( от средата на декември до момента не е била на ясла) и постоянно има проблем с нослето. И в момента е със сополи, които в повечето случаи се стичат към гърлото, което я кара да откашля. Ако спре сиропа, с какво можем да го заместим?

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Юлияна, Започнете да давате сутрин Аграфис 5 сн – по 5 гран. и Пулсатила 30 сн – по 5 гран. вечер. Сиропът спрете за 2 седмии и след това подновете тримесечния курс в комбинация с тези хомеопатични лекарства.
   С уважение Д-р Марио Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 6. Стоян Куманов

  Здравейте д-р Янакиев,
  Имам дъщеря на 4 години и 6 месеца. Когато ходи на детска градина се разболява адски лесно – 3-4 дни е на грдаина и по 10 – 15 дни – в къщи. Много характерна за нея е задната хрема – от там започват повечето и заболявания. Според джипито няма проблем със сливиците, но друг специалист и препоръча за всеки случай лимфомиозот (по схема2х2). Сега е вкъщи и отн. здрава, но към момента има лек периорален дерматит, който го лекуваме с кремче (Мустела стелаtрия). Към момента лимфомиозота е спрян от 3 седмици, даваме ежедневно таблетка биогая (от поне 1 година), 10мл.витаминен сироп саностол и 10 мл. домашен сироп от бъз. За последно е пила антибиотик (Клацид) преди месец.

  Искам Вашия съвет как да процедираме занапред – да и засиля имунитета и да намаля заболяванията.

  Поздрави и успешна година!

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Стоян,
   Започнете тази профилактична схема за 3 месеца:
   –сутрин Аграфис 5 сн – по 5 гран.
   –вечер Пулсатила 30 сн – по 5 гран.
   сироп Имунокидс – 2 пъти по 4 мл.
   С уважение Д-р Марио Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

   1. Стоян Куманов

    Благодаря много!
    Поръчах Имунокидс сироп и купих другите хомеопатични лекарства – когато дойде имунокидс – а започваме. Имам три последни въпроса.
    Да продължа ли да давам по 1 табл. биогая и по 10 мл. витаминен сироп саностол? Домашния сироп от плодовете на бъза трябва ли да го спра?
    Трябва ли да давам лимфомиозот?

    Поздрави!

    1. Mario Janakiev

     Здравейте Стоян,
     За сега преустановете даването на домашния сироп от бъз. Може да продължите да давате Лимфомиозот. Що се отнася до биогая – не виждам смисъл от приема.
     С уважение Д-р Марио Янакиев


     Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 7. Здравейте д-р Янакиев! Детето ми е на 7г. И се получи алергия от антибиотик!Колко пъти Ариус може да се дава и по колко? Благодаря Ви предварително!

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Петя, Ериусът се дава един път на ден по 5 мл. от сиропа.
   Препоръчвам схема за детоксикация и повишаване на имунитета му.
   С уважение Д-р Марио Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

Вашият отговор на Ирена Откажете отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Scroll Up