Ако заведенията отново започнат да приемат деца, то те ще бъдат най-много по 12 деца в група. А за да бъде разрешено на ясла или градина да заработи, те ще трябва да отговорят на редица изисквания. Ще се гледа как и къде се приготвя храната, как се сервира, какви са възможностите за дезинфекция и как ще става общуването между децата и учителите. Здравният министър препоръча на работодателите и удължаване на режима на дистанционна работа там, където това е възможно.