Е-МАГАЗИН

100% Гаранция

ВИП ЗОНА

Само за ценители

Болест на Legg – Calve – Perthes /Лег – Калве – Пертес/

Болестта  на  Пертес  е  идиопатична/неизвестни причини/ ювенилна/младежка,детска/ аваскуларна/без съдове/  некроза  на  бедрената  глава.

 

Честотата е  1  на  10 000  деца.

Момчетата  са  четири  пъти  по-засегнати  от  момичетата.

Засегнати  са  двете  стави при  10 %  от  случаите.

Не са ясни  причините  за  появата  на  заболяването.

Генетичната  предиспозиция  е  играе  съществена роля.

Засегнатите деца  са  с нисък ръст   и  забавено развитие.

 

Болестният процес представлява  повтарящи се  инфаркти в  кръвоснабдяването  на  бедрената  глава,  с  последващи  патологични  фрактури /счупвания/.

Наблюдават  се  ставни  изливи,  уголемяване  на  хрущяла  , костна  деструкция.

Следват  уголемяване и  преплесване  на  бедрената  глава.

 

Заболяването настъпва  най-често  при  момчета  между  4  и  8 – ата  година.

Първият симптом  е  накуцването.

Може да има  болка, но  тя  е  слаба.

При  изследване се  наблюдава  затруднено движение  на  съответния  крайник,  особено вътрешното  му  завъртане.

Диагнозата се  поставя  с  ехография,  рентген  и ядрено  магнитен  резонанс.

Прогнодата  е  задоволителна.

Най-важното  е  да  се  запази сферичността на бедрената  глава.

Лечението  е  комплексно и  предимно  оперативно.

 

Scroll Up