Е-МАГАЗИН

100% Гаранция

ВИП ЗОНА

Само за ценители

АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ – ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Атопичният  дерматит  е  хронично – възпалително  заболяване  при  индивиди  с  атопична  диатеза. В  световен  мащаб  болестта  обхваща  около  20 %   от  децата.

Причините  са  както  ендогенни,  така  и  екзогенни.

Критерии  за  диагноза :

големи  критерии –  сърбеж, лихинификация,  хронично – рецидивиращ  ход, фамилна  анамнеза  за  атопия

малки  критерия  –  суха  кожа,  ихтиоза,  сърбеж,  засягане  на  гънките,  ксероза,  фамилна  анамнеза,  начало  преди  2 – ра  година

 

Хомеопатично  лечение:

1. СИМПТОМАТИЧНИ – Arsenicum  jodatum,  Berberis  vulgaris,  Arsenicum  album,  Apis  melifica

2.  Патогонетични  и  патофизиологични  – Licopodium,  Histaminum, Apis,  Berberis vulgaris,  Saponaria,  Funaria. Отчетливо  подобрение  на  състоянието  се  наблюдава  при  изписването  на  дренажни  медикаменти – 7 дни  месечно.

3. Етиологични – Staphysagria, Nux  vomica,  Gelsemium,  Natrium muriaticum.

4.  Чувствителен  тип – Licopodium,  Thuja,  Natrium sulfuricum,  Psorinum,  Ars. alb., Natr.mur., Medorrhinum,  Calc.carb., Sulfur.

Scroll Up